Menu

Weetjes

Wat is Pencak Silat

De nationale verdedigingskunst van Indonesië is Pencak Silat. Pencak Silat schijnt het eerst gebruikt te zijn door de Minang Kabauers van west-Sumatra. Hierna volgde een verspreiding van diverse stijlen tijdens het Srivijaja Koninkrijk (7e-14e eeuw) en de opvolger Majapahit (13e-16e eeuw) op Java die beiden veelvuldig contact onderhielden met Malakka (Bersilat).

Sommige geleerden zoeken de bron van het Pencak in de Chinese vechtkunst waarin de nadruk valt op de bewegingen van dieren. Een vorm van ongewapende zelfverdediging werd vroeger door bedelmonikken in India en China gebruikt. Men hoeft er niet aan te twijfelen dat Pencak Silat ook Chinese invloeden heeft ondergaan. Met name is dit in de moderne tijd het geval. Maar de kans op uitwisseling van krijgsideeën is gering. De geheimen van de Chinese krijgskunst werden zorgvuldig bewaakt. Misschien is er via handelaren, zeelieden of landverhuizers die naar Indonesië kwamen wat van de Chinese of Hindoe cultuur overgebracht. Het is het meest waarschijnlijk dat Indonesië het idee van een op dieren gebaseerde vechtwijze uit dezelfde bron putte als de Hindoe cultuur, die het al vanaf de oudste tijden in zijn vechtwijze had opgenomen. Ondanks de vreemde invloeden ging Pencak Silat in de loop van de tijd karakteristieke Indonesiche invloeden vertonen.

De mening dat Pencak Silat een dansvorm is en dat beide woorden hetzelfde betekenen is foutief. Dit wordt waarchijnlijk veroorzaakt doordat het vaak uitgevoerd is op festivals, pasar-malams en bruiloften. Pencak Silat wordt beoefend als een zorgvuldig gecontroleerde oefening (schijngevecht). Het kan alleen worden gedaan of met meerderen. Het is net zomin een dans als een goed uitgevoerde Japanse Kata, waarop het lijkt. Het feit dat Pencak Silat gebruik kan maken van slaginstrumenten als achtergrond muziek, wordt door experts op dezelfde wijze beschouwd als de metronoom bij muziek. De karakteristieke, lichtvoetige en gracieuze bewegingen van het cultuurtechnische gedeelte maken het wel begrijpelijk dat Pencak Silat voor een dansvorm wordt aangezien. Als Pencak Silat echter wordt uitgevoerd tegen een vijand wordt zonder twijfel duidelijk dat het een vechtkunst is.

Het Pencak Silat kent veel verschillende stijlen. Het grootste aantal kan men op Java aantreffen. Ook op Sumatra bestaan veel hoofdvormen, en de Balinezen hebben een toonaangevende stijl ontwikkeld, evenals bewoners van Celebes en de andere eilanden. Het is verkeerd te denken dat alle bestaande stijlen min of meer gelijk zijn. Deze stijlen hebben soms opmerkelijk verschillende technieken, die voor de betreffende stijl kenmerkend zijn.

Pencak Silat was realistisch genoeg om ook het voordeel in te zien van het het gebruik van wapens. Vandaar dat het ook een groot aantal wapens bestudeerde zoals: kris, ranté, tjabang, kelewang, toja, pisau, korte stok, nunchaku, draken stok, speer (tombak), golok, tonfa en arit.

De keuze van de “natuurlijke” wapens zoals vuisten, voeten, ellebogen, knieën komen in vele opzichten overeen met andere gevechtssporten. De manier van gebruik en de uitvoering van de technieken kunnen evenwel verschillen. Het Pencak Silat concentreert zich vaak op de zogenaamde vitale lijn van het lichaam en kennis van het menselijk lichaam is daarom vereist. De talrijke Pencak Silat stijlen zijn met veel praktische inbreng van de eilandbewoners ontwikkeld en aangepast aan de terreinomstandigheden en de cultuur van het betreffende eiland.

In de tweede wereldoorlog werd het Pencak Silat door de Japanse bezetters verboden en later ook door de teruggekeerde Nederlanders. Tegenwoordig wordt het in Indonesië als een eerlijke en sportieve gevechtskunst beoefend. Hierdoor zijn er verschillende verenigingen en bonden ontstaan, waarvan de voornaamste de IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesië) is in Europa. Deze is erkend door het Indonesische C.R.M. (Pon) en het Nederlandse C.R.M. en N.S.F. Het Pencak Silat is een mooie en fascinerende kunst met een eigen cultuur en praktijk en heeft zonder twijfel bestaansrecht.

De stijl Garuda

De aliran (stijl) Garuda is vanaf 1980 opgebouwd uit de volgende stijlen. De eerste is Pencak Silat Bongkot. De stijlleider is de heer H. de Thomis. De tweede stijl is Pencak Silat Matjan Hitam. De stijlleider van deze stijl is de heer E.A. Toisuta. Deze combinatie is gevormd naar de normen van de Europese bevolking.

De kapela aliran (stijlleider) van Pencak Silat Garuda is de heer J. Postma. Pencak Silat Garuda is vele jaren met succes geleid door Freddie Hut en Martin Hut. De opvolger van Freddie Hut als voorzitter is Marco Snijder sinds augustus 2014.

De betekenis van de stijlnaam
De woorden Pencak Silat laten zich vertalen als Sierlijk en Flitsend. De vertaling van Garuda is Adelaar. Garuda staat voor de bundeling van de volgende praktische waarden: snelheid, soepelheid, sierlijkheid, focus en sterke overlevingswil.

Gradaties en draagtijden

1) calon, wit
2) murid muda, geel (draagtijd 04 maanden wit)
3) murid, oranje (draagtijd 12 maanden geel)
4) regu muda, groen (draagtijd 18 maanden oranje)
5) regu madyala regu, blauw (draagtijd 24 maanden groen)
6) wekil kepala regu, bruin 1 (draagtijd 30 maanden blauw)
7) kepala regu, bruin 2 (draagtijd 12 maanden bruin 1)
8) calon pelatih, zwart 1e dan (draagtijd 30 maanden bruin 2)
9) asisten pelatih, zwart 2e dan
10) pelatih mud, zwart 3e dan

De draagtijden zijn richtlijnen. Door de hoofdtrainer kan hiervan afgeweken worden.

Examenstof Pencak Silat Garuda

Reglement van Pencak Silat Garuda

Iedere beoefenaar van Pencak Silat Garuda verplicht zich te onderwerpen aan de volgende regels.

 • Het nodige respect moet betuigt worden tegenover de (assistent-)instructeurs.
 • Tijdens de les moet degene die les geeft uitsluitend met Mas aangesproken worden.
 • Het gezag van degene die les geeft moet onvoorwaardelijk aanvaard worden.
 • Fatsoenlijk gedrag is vereist, dus niet schelden of uitlachen.
 • Hygiënische normen moeten in acht genomen worden, dus zorgdragen voor schone handen, schone voeten, korte nagels enzovoorts.
 • Er moet toestemming gevraagd worden aan de leraar indien men zich tijdens de les om een dringende reden moet verwijderen.
 • Als u te laat bent moet u bij de ingang op uw knieën gaan zitten totdat u bij de les geroepen wordt. Na een kwartier te laat te zijn is het niet mogelijk nog aan de les deel te nemen.
 • Kleding: Na een jaar is het volledige tenue van Garuda verplicht. Examens worden altijd gelopen in het volledige tenue van Garuda.
 • Protectiemateriaal: Vanaf de groene band moet u het verplichte protectiemateriaal in uw bezit hebben. Als u in de seniorengroep traint moet u na zes maanden het verplichte protectiemateriaal in uw bezit hebben.
  U dient zich te realiseren dat u bij misbruik van het Pencak Silat gestraft kan worden met een schorsing of royement.
 • U dient zich binnen én buiten de Tampat-Latihan (oefenruimte) waardig en beheerst te gedragen.