Pencak Silat Garuda

Welkom op de website van het Pencak Silat Centrum Hoogezand

Voor zelfvertrouwen, weerbaarheid en kracht

Train vrijblijvend een maand mee!

In samenwerking met Pencak Silat Segitiga Bedum

Aangesloten bij International Budo Federation Nederland (IBF)

De algemene geschiedenis van het “Pencak Silat” wordt beschreven in de sectie “WEETJES”. Hier kun je lezen hoe de aliran (stijl) “Garuda” is ontstaan en waar de naam van de stichting voor staat. Ook kun je hier het reglement vinden waaraan elk lid van “Pencak Silat Garuda” zich onderwerpt.

De actuele prijzen van de contributie, de kleding en het protectiemateriaal kun je in de sectie “PRIJZENLIJST” zien.

De sectie “CONTACT” bevat behalve de contactgegevens van “Pencak Silat Garuda” ook de trainingstijden en trainingslocatie.

Onze stichting is aangesloten bij de IBF (International Budo Federation). Dit vooral om de leerlingen die wedstrijdgericht willen trainen de kans te geven hun kunde te spiegelen op toernooien en centrale landelijke trainingen.

Indien je ideeën of opmerkingen hebt over de invulling van deze site, laat het dan weten. Vul het contactformulier in en verzend het. Alle input is welkom.

Salam,

Bestuur “Pencak Silat Garuda”

Contact

Marco Snijder

Voorzitter
p.s.garuda@gmail.com

IBAN:

NL72BUNQ2120714037
Stichting Pencak Silat Centrum Hoogezand P.S.C.H.

KvK-nummer:

41014994

Trainingstijden

Dinsdag:
18:00 uur tot 19:15 uur

Vrijdag:
18:00 uur tot 19:15 uur

Trainingslocatie

Sportcentrum De Kalkwijck
Gymzaal 1
Nieuweweg 6
Hoogezand

Heb je een vraag of mededeling voor Pencak Silat Garuda? Vul dan het contactformulier in en verzend het.

2 + 2 =

Prijzenlijst

Contributie

Voor- en achternaam lid vermelden bij overmaken contributie.
De betalingen dienen te gebeuren voor de vijfde dag van de eerste maand van het betreffende kwartaal (5 januari, 5 april, 5 juli, 5 oktober).

Per kwartaal: € 49,50
Per half jaar: € 99,00
Per jaar: € 198,00

Kleding

T-shirt met stijlembleem
Maat 116/128/140/152/164: € 11,00
Maat S/M: € 12,00
Maat L/XL: € 13,00

Band
Alle maten: € 6,00

Broek
Zonder elastiek in de pijpen. 110 cm./120 cm./130 cm.: € 20.00
Met elastiek in de pijpen. 140 cm./150 cm./160 cm.: € 25,00
Met elastiek in de pijpen. 170 cm./180 cm./190 cm.: € 27,00
Met elastiek in de pijpen. 200 cm./210 cm.: € 29,00

Protectiemateriaal

Handschoenen
Gesloten. Maat S/M/L/XL: € 31,00
Vingerloos. Maat S/M/L/XL: € 31,00

Binnenhandschoenen
Katoen. Onesize: € 6,00
Klittenband. Maat S/M/L: € 12,00
Klittenband/padding. Maat S/M/L: € 13,00

Scheenbeschermers
Maat S/M/L/XL: € 24,00

Voetbeschermers
Maat S/M/L/XL: € 33,00

Tok met cup
Maat S/M/L/XL: € 15,00

Bitje
Junior/Senior: € 5,00

Weetjes

Wat is Pencak Silat

De nationale verdedigingskunst van Indonesië is Pencak Silat. Pencak Silat schijnt het eerst gebruikt te zijn door de Minang Kabauers van west-Sumatra. Hierna volgde een verspreiding van diverse stijlen tijdens het Srivijaja Koninkrijk (7e-14e eeuw) en de opvolger Majapahit (13e-16e eeuw) op Java die beiden veelvuldig contact onderhielden met Malakka (Bersilat).

Sommige geleerden zoeken de bron van het Pencak in de Chinese vechtkunst waarin de nadruk valt op de bewegingen van dieren. Een vorm van ongewapende zelfverdediging werd vroeger door bedelmonikken in India en China gebruikt. Men hoeft er niet aan te twijfelen dat Pencak Silat ook Chinese invloeden heeft ondergaan. Met name is dit in de moderne tijd het geval. Maar de kans op uitwisseling van krijgsideeën is gering. De geheimen van de Chinese krijgskunst werden zorgvuldig bewaakt. Misschien is er via handelaren, zeelieden of landverhuizers die naar Indonesië kwamen wat van de Chinese of Hindoe cultuur overgebracht. Het is het meest waarschijnlijk dat Indonesië het idee van een op dieren gebaseerde vechtwijze uit dezelfde bron putte als de Hindoe cultuur, die het al vanaf de oudste tijden in zijn vechtwijze had opgenomen. Ondanks de vreemde invloeden ging Pencak Silat in de loop van de tijd karakteristieke Indonesiche invloeden vertonen.

De mening dat Pencak Silat een dansvorm is en dat beide woorden hetzelfde betekenen is foutief. Dit wordt waarchijnlijk veroorzaakt doordat het vaak uitgevoerd is op festivals, pasar-malams en bruiloften. Pencak Silat wordt beoefend als een zorgvuldig gecontroleerde oefening (schijngevecht). Het kan alleen worden gedaan of met meerderen. Het is net zomin een dans als een goed uitgevoerde Japanse Kata, waarop het lijkt. Het feit dat Pencak Silat gebruik kan maken van slaginstrumenten als achtergrond muziek, wordt door experts op dezelfde wijze beschouwd als de metronoom bij muziek. De karakteristieke, lichtvoetige en gracieuze bewegingen van het cultuurtechnische gedeelte maken het wel begrijpelijk dat Pencak Silat voor een dansvorm wordt aangezien. Als Pencak Silat echter wordt uitgevoerd tegen een vijand wordt zonder twijfel duidelijk dat het een vechtkunst is.

Het Pencak Silat kent veel verschillende stijlen. Het grootste aantal kan men op Java aantreffen. Ook op Sumatra bestaan veel hoofdvormen, en de Balinezen hebben een toonaangevende stijl ontwikkeld, evenals bewoners van Celebes en de andere eilanden. Het is verkeerd te denken dat alle bestaande stijlen min of meer gelijk zijn. Deze stijlen hebben soms opmerkelijk verschillende technieken, die voor de betreffende stijl kenmerkend zijn.

Pencak Silat was realistisch genoeg om ook het voordeel in te zien van het het gebruik van wapens. Vandaar dat het ook een groot aantal wapens bestudeerde zoals: kris, ranté, tjabang, kelewang, toja, pisau, korte stok, nunchaku, draken stok, speer (tombak), golok, tonfa en arit.

De keuze van de “natuurlijke” wapens zoals vuisten, voeten, ellebogen, knieën komen in vele opzichten overeen met andere gevechtssporten. De manier van gebruik en de uitvoering van de technieken kunnen evenwel verschillen. Het Pencak Silat concentreert zich vaak op de zogenaamde vitale lijn van het lichaam en kennis van het menselijk lichaam is daarom vereist. De talrijke Pencak Silat stijlen zijn met veel praktische inbreng van de eilandbewoners ontwikkeld en aangepast aan de terreinomstandigheden en de cultuur van het betreffende eiland.

In de tweede wereldoorlog werd het Pencak Silat door de Japanse bezetters verboden en later ook door de teruggekeerde Nederlanders. Tegenwoordig wordt het in Indonesië als een eerlijke en sportieve gevechtskunst beoefend. Hierdoor zijn er verschillende verenigingen en bonden ontstaan, waarvan de voornaamste de IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesië) is in Europa. Deze is erkend door het Indonesische C.R.M. (Pon) en het Nederlandse C.R.M. en N.S.F. Het Pencak Silat is een mooie en fascinerende kunst met een eigen cultuur en praktijk en heeft zonder twijfel bestaansrecht.

De stijl Garuda

De aliran (stijl) Garuda is vanaf 1980 opgebouwd uit de volgende stijlen. De eerste is Pencak Silat Bongkot. De stijlleider is de heer H. de Thomis. De tweede stijl is Pencak Silat Matjan Hitam. De stijlleider van deze stijl is de heer E.A. Toisuta. Deze combinatie is gevormd naar de normen van de Europese bevolking.

De kapela aliran (stijlleider) van Pencak Silat Garuda is de heer J. Postma. Pencak Silat Garuda is vele jaren met succes geleid door Freddie Hut en Martin Hut. De opvolger van Freddie Hut als voorzitter is Marco Snijder sinds augustus 2014.

De betekenis van de stijlnaam
De woorden Pencak Silat laten zich vertalen als Sierlijk en Flitsend. De vertaling van Garuda is Adelaar. Garuda staat voor de bundeling van de volgende praktische waarden: snelheid, soepelheid, sierlijkheid, focus en sterke overlevingswil.

 

Gradaties en draagtijden
 • calon, wit
 • murid muda, geel (draagtijd 04 maanden wit)
 • murid, oranje (draagtijd 12 maanden geel)
 • regu muda, groen (draagtijd 18 maanden oranje)
 • regu madyala regu, blauw (draagtijd 24 maanden groen)
 • wekil kepala regu, bruin 1 (draagtijd 30 maanden blauw)
 • kepala regu, bruin 2 (draagtijd 12 maanden bruin 1)
 • calon pelatih, zwart 1e dan (draagtijd 30 maanden bruin 2)
 • asisten pelatih, zwart 2e dan
 • pelatih mud, zwart 3e dan

De draagtijden zijn richtlijnen. Door de hoofdtrainer kan hiervan afgeweken worden.

 

Reglement van Pencak Silat Garuda

Iedere beoefenaar van Pencak Silat Garuda verplicht zich te onderwerpen aan de volgende regels:

 • Het nodige respect moet betuigt worden tegenover de (assistent-)instructeurs.
 • Tijdens de les moet degene die les geeft uitsluitend met Mas aangesproken worden.
 • Het gezag van degene die les geeft moet onvoorwaardelijk aanvaard worden.
 • Fatsoenlijk gedrag is vereist, dus niet schelden of uitlachen.
 • Hygiënische normen moeten in acht genomen worden, dus zorgdragen voor schone handen, schone voeten, korte nagels enzovoorts.
 • Er moet toestemming gevraagd worden aan de leraar indien men zich tijdens de les om een dringende reden moet verwijderen.
 • Als u te laat bent moet u bij de ingang op uw knieën gaan zitten totdat u bij de les geroepen wordt. Na een kwartier te laat te zijn is het niet mogelijk nog aan de les deel te nemen.
 • Kleding: Na een jaar is het volledige tenue van Garuda verplicht. Examens worden altijd gelopen in het volledige tenue van Garuda.
 • Protectiemateriaal: Vanaf de groene band moet u het verplichte protectiemateriaal in uw bezit hebben. Als u in de seniorengroep traint moet u na zes maanden het verplichte protectiemateriaal in uw bezit hebben.
 • U dient zich te realiseren dat u bij misbruik van het Pencak Silat gestraft kan worden met een schorsing of royement.
 • U dient zich binnen én buiten de Tampat-Latihan (oefenruimte) waardig en beheerst te gedragen.

Privacy statement

Stichting Pencak Silat Centrum Hoogezand is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
p.s.garuda@gmail.com

Marco Snijder (voorzitter), te bereiken via p.s.garuda@gmail.com, is de functionaris die aanspreekbaar is bij vragen/klachten over gegevens van Stichting Pencak Silat Centrum Hoogezand.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Pencak Silat Centrum Hoogezand verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Onze website en/of stichting heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd en indien van toepassing. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via p.s.garuda@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Pencak Silat Centrum Hoogezand verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het bijhouden/controleren van uw betalingen.
 • Verzenden van (groeps)mails met relevante informatie over onze stichting.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om contact met andere leden mogelijk te maken.
 • Voor het voeren van een ledenadministratie.

Stichting Pencak Silat Centrum Hoogezand verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

De grondslag voor de verwerking van deze gegevens is met uitzondering van het laatste doel een overeenkomst.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Pencak Silat Centrum Hoogezand neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Pencak Silat Centrum Hoogezand) tussen zit. Stichting Pencak Silat Centrum Hoogezand gebruikt slechts één beveiligd excel-bestand (en backups daarvan) waarin alle voornoemde persoonsgegevens van leden verzameld zijn. Verder zijn bepaalde persoonsgegevens terug te vinden in ons archief van oorkondes voor examens ten behoeve van het behalen van graduaties bij Pencak Silat Garuda.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Pencak Silat Centrum Hoogezand bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden tot 7 jaar na facturatiemoment bewaard i.v.m. fiscale verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Pencak Silat Centrum Hoogezand deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Pencak Silat Centrum Hoogezand blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Pencak Silat Centrum Hoogezand gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Pencak Silat Centrum Hoogezand en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar p.s.garuda@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Pencak Silat Centrum Hoogezand wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Pencak Silat Centrum Hoogezand neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via p.s.garuda@gmail.com.